Qingdao Leading Fresh Biotech CO.,LTD

Contact Us
+86-532-82679287

Qingdao Leading Fresh Biotech CO.,LTD

Address:No.6 Xiaogang Road, Qingdao, China

Phone:+86-532-82679287

Fax:+86-532-8267 9206

Email:

CONTACT

Quick contact